Integra_ztekstem_copy

sQola Integra F-K
sQola Integra AZF
sQola Integra Faktury
sQola Integra Kadry
sQola Integra eIK
sQola Integra eWnioski
sQola Integra Płace
sQola Integra ARP
sQola Integra ST
sQola Integra Magazyn
sQola Integra SOZ
sQola Integra DU
sQola Integra Kasa ZP
sQola Integra Asystent Analityka
sQola Integra Analizator
QDeklaracje

  

Opinie Klientów

sQolaIntegra-belka

 

sQola Integra – wyższy poziom zarządzania oświatą

System sQola Integra przeznaczony jest dla jednostek prowadzących oświatę. Dzięki niemu możliwa jest pełna obsługa procesów administracyjnych i organizacyjnych w podległych szkołach i placówkach. System może funkcjonować zarówno na poziomie zespołów obsługujących kompleksowo oświatę, jak i w wydziałach oświaty, które integrują dane przesyłane z podległych placówek (korzystających z naszego systemu sQola).

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu sQola Integra

Korzyści wynikające z zastosowania systemu sQola Integra, skupiają się przede wszystkim wokół kwestii związanych z uzyskiwaniem oszczędności czasowych. Ponadto, zastosowanie systemu powoduje również znaczne zmniejszenie ryzyka popełnienia kosztownej pomyłki. Informacje dostarczane przez system dają także solidne podstawy do podejmowania decyzji zarządczych dotyczących podległych szkół i placówek oświatowych.


System sQola Integra w połączeniu z systemami sQola, obsługującymi podległe szkoły i placówki oświatowe, pozwala na utworzenie lokalnego systemu oświatowego. Polskie miasta i powiaty, które zdecydowały się na taki model organizacji oświaty, stwierdzają zgodnie, że takie rozwiązanie wprowadza nową jakość w obsłudze podległych placówek, a możliwość bieżącej kontroli i wsparcie działań planistycznych pozwala na bardzo sprawne zarządzanie całością „oświaty”.

 

Gwarancja zgodności z przepisami

System sQola Integra jest dostosowywany do wszystkich wymagań prawnych i jest z nimi w pełni zgodny. Dzięki licznym, wspólnym dla wszystkich elementów systemu oraz dla podległych placówek, słownikom i wspólnej bazie danych, zagwarantowana jest spójność danych w ramach lokalnej oświaty.

 

Komfort pracy

System zapewnia duży komfort obsługi, jest prosty, ma czytelny i przejrzysty interfejs oraz przyjazną szatę graficzną. Moduły systemu wyposażone są w elektroniczny pomocnik dostarczający szczegółowych informacji o aktualnie wykorzystywanych funkcjach programu.

 

Otwartość systemu

sQola Integra jest systemem otwartym, współpracuje z wieloma programami zewnętrznymi, takimi jak PŁATNIK, SIO, BeSTi@, czy systemami bankowości elektronicznej, umożliwia także eksportowanie dowolnych danych zgromadzonych w systemie (format xls lub html).

 

Dostęp do wartościowych informacji

To, co stanowi o wysokiej jakości naszego rozwiązania to bardzo bogate biblioteki gotowych wzorów druków, począwszy od zaświadczeń dla pracowników, wzorów świadectw, na licznych raportach i zestawieniach kończąc. Dodatkowo, Użytkownicy sami w bardzo prosty sposób mogą definiować własne wzory druków czy zestawień.

 

Pełne bezpieczeństwo danych

System sQola Integra jest  w pełni bezpieczny. Wiemy, jaką wagę mają informacje przechowywane w modułach, dlatego też nasze rozwiązanie zabezpieczyliśmy kompleksowo, na płaszczyźnie bazy danych (tu korzystamy z mechanizmów bazy Sybase Adaptive Server Anywhere), na płaszczyźnie transmisji sieciowej (pełne szyfrowanie wszystkich pakietów przesyłanych sieciami logicznymi) i wreszcie na płaszczyźnie aplikacji (indywidualne hasła Użytkowników i ściśle przypisane im uprawnienia).