Jak zamówić ofertę?

Dane instytucji / firmy


Proszę wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres. Poprawność wpisanych danych zagwarantuje Państwu szybkie otrzymanie oferty.

 

Dane osobowe


Proszę podać dane osoby odpowiedzialnej za zamówienie, na którą zaadresujemy przesyłkę z ofertą.


Ofertę otrzymają Państwo drogą elektroniczną (e-mail) w postaci pliku pdf oraz pocztą tradycyjną w formie wydrukowanego dokumentu.

 

Informacje dodatkowe


Prosimy o zaznaczenie, czy korzystają już Państwo z oprogramowania QNT. Ta informacja przyspieszy przygotowanie oferty i umożliwi nam zaproponowanie specjalnych warunków współpracy.

 

Proszę zwrócić uwagę na poprawny wybór Typu instytucji (jeśli nie znajdą Państwo właściwego typu na podanej przez nas liście, prosimy o wybór pozycji inny i wpisanie odpowiedniej nazwy w polu, które się pojawi). W zależności od wskazanego typu, w następnym kroku zostanie otwarte pole Liczba zatrudnionych pracowników lub Liczba prowadzonych oddziałów.  

 

W polu Jaki zakres funkcjonalny Państwa interesuje? proszę wpisać przewidywany zakres, np. obsługa płac, finanse i księgowość, zarządzanie kadrami itp.

 

Proszę również określić planowany cel wykorzystania oprogramowania. Można to zrobić w polu Przeznaczenie oprogramowania (czy będzie obsługiwało samodzielną instytucję, np. urząd miejski, czy podlegające instytucji jednostki, np. zakłady podległe zarządowi miejskiemu).


W polu Przewidywana liczba stanowisk proszę wpisać liczbę komputerów, na których będzie zainstalowane oprogramowanie.

 

Oferta szkolenia


Sporządzona przez nas oferta będzie zawierała również propozycję usług szkoleniowych.


Domyślnie oferta będzie skalkulowana dla szkolenia od 1 do 3 osób. W przypadku, kiedy mają Państwo inne potrzeby w tym zakresie, prosimy o wpisanie w polu Uwagi liczby osób, które mają zostać przeszkolone.

 

Uwagi


Jeśli mają Państwo jakieś inne, nieuwzględnione w formularzu potrzeby związane z ofertą, to prosimy o ich wpisanie w polu Uwagi.