sQola_ztekstem_copy

sQola Księgowość
sQola AZF
sQola Kasa
sQola Rozrachunki
sQola Faktury
sQola VAT
sQola Kadry
sQola eIK
sQola Płace
sQola Inwentarz
sQola Magazyn
sQola Stołówka
sQola Sekretariat
sQola Kasa ZP
sQola Asystent Analityka
sQola Analizator
Qdeklaracje

 

Opinie Klientów

Przykładowe opinie Klientów wybierających system sQola:

 

„Wdrożone w Zespole Szkół w Szczuczynie rozwiązania dają podstawy do stwierdzenia, że firma QNT Systemy Informatyczne doskonale zna specyfikę funkcjonowania Oświaty i jest godna polecenia, jako dostawca oferujący kompleksowe rozwiązania”.

Zespół Szkół w Szczuczynie

 

 

„Program posiada funkcjonalności szczególnie ważne dla szkół i placówek oświatowych, jak np. obsługa różnych typów pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uwzględnienie typowych dla szkolnictwa składników płacowych (np. obsługa trzynastej pensji czy średniej urlopowej) czy możliwość wprowadzenia kilku umów dla jednego pracownika. To tylko niektóre z bogatej listy zadań wykonywanych przez program (…). Użytkując go od kilku lat możemy potwierdzić, że jest to niezbędne narzędzie pracy naszej administracji”.

Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

 

„Zastosowanie programów znacząco usprawnia procesy administracyjne i poprawia organizację pracy placówki. Programy zostały stworzone z myślą o specyfice oświaty, dzięki czemu uwzględniono m.in. składniki płacowe charakterystyczne dla wynagrodzeń pedagogów. Mamy także pewność pracy w zgodzie z aktualnym prawem - aktualizacje dostosowywane są na bieżąco do wszystkich zmian legislacyjnych dotyczących sfery oświaty”.

Zespół Szkół nr 5 w Ostrołęce

 

 

„Dzięki zastosowaniu programów wchodzących w skład systemu sQola, nasi pracownicy wykonują swoje czynności w krótszym czasie (wspólna dla wszystkich programów baza danych), a ich obsługa jest bardziej intuicyjna i komfortowa”.

Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie

 

 

„Współpraca z firmą QNT Systemy Informatyczne układa się pomyślnie, a i usługi świadczone przez pracowników poszczególnych zespołów: konsultantów, informatyków oraz wdrożeniowców, są w pełni profesjonalne”.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie

 

 

„Program (…) oceniamy jako funkcjonalny, przyjazny w obsłudze i doskonale spełniający wymogi szkolnictwa. Rekomendujemy jego użycie podobnym do naszej placówkom”.

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

„Zestaw tych programów zapewnia całościową obsługę informatyczną najważniejszych procesów ekonomiczno-administracyjnych naszej szkoły. Ich cechą charakterystyczną jest doskonałe dostosowanie do specyfiki pracy w instytucjach oświatowych”.

Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku

 

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z użytkowanych programów i partnerskich zasad współpracy z firmą QNT”.

Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie