Qrezus_ztekstem_copy

Qrezus F-K
Qrezus AZF
Qrezus Sprzedaż
Qrezus Kadry
Qrezus eIK
Qrezus eWnioski
Qrezus RCP
Qrezus Płace
Qrezus ST
Qrezus GM
Qrezus Kasa ZP
Qrezus Asystent Analityka
QDeklaracje

  

Warunki współpracy

 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas formami współpracy. Naszą ofertę tworzyliśmy z myślą o różnych potrzebach instytucji i firm zainteresowanych zakupem i wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z Państwa pozytywnym przyjęciem.

Abonament – rozwiązanie optymalne

Jedną z proponowanych przez nas form jest umowa abonamentowa, w ramach której bez ponoszenia kosztów zakupu naszego oprogramowania, nabywacie Państwo prawo do użytkowania systemów przez określony czas. W ramach umowy abonamentowej oferujemy następujące korzyści:

  • nowelizacje systemów wynikające ze zmian legislacyjnych;

  • nowelizacje systemów wynikające z wprowadzonych przez nas zmian funkcjonalnych.

Jeśli mają Państwo potrzeby związane z koniecznością przeszkolenia pracowników lub zapewnienia im asyst naszych specjalistów, możecie skorzystać z dodatkowej oferty usług.

Licencja bezterminowa – system na własność

Abonament to oczywiście tylko jedna z proponowanych przez nas form współpracy. Możecie także Państwo w ramach zakupionych licencji bezterminowych użytkować systemy przez dowolny okres, jednak w wersjach aktualnych w chwili wykupienia licencji. W tym przypadku również możecie Państwo otrzymywać nowelizacje oprogramowania – wystarczy zawrzeć z nami umowę na utrzymanie oprogramowania lub umowę serwisową.

Umowa na utrzymanie  – komfort dla Użytkownika

Klientom, którzy kupili licencje bezterminowe proponujemy umowy na utrzymanie oprogramowania, w ramach których gwarantujemy pewien pakiet usług doradczych i technicznych. Wśród nich znajdują się:

  • nowelizacje systemów wynikające ze zmian legislacyjnych;

  • nowelizacje systemów wynikające z wprowadzonych przez nas zmian funkcjonalnych;

  • kontrolę i archiwację baz danych oraz implementację nowelizacji, otrzymanych przez Klienta;

  • wykonywanie zmian w oprogramowaniu wynikających z indywidualnych potrzeb Klienta po gwarantowanych stawkach za godzinę pracy osób zatrudnionych w dziale produkcyjnym QNT;

  • udzielanie na życzenie Klienta konsultacji, realizowanych na podstawie odrębnych zamówień za odpłatnością, której wysokość gwarantuje umowa.

Umowa serwisowa – rozwiązanie dla wymagających

Zakres realizowanych na podstawie umowy serwisowej usług jest zbliżony do gwarantowanego przez umowę na utrzymanie oprogramowania.  Umowa serwisowa zapewnia jednak określoną przez Klienta liczbę konsultacji realizowanych we wskazanym okresie czasu. Ich koszt uwzględniony jest w cenie realizacji całego przedmiotu umowy. Dzięki tej formie współpracy Klient może zapewnić sobie niższe koszty konsultacji w porównaniu do tej samej usługi świadczonej na podstawie odrębnego zamówienia.