Ofensywa e-learningu

6artZagadnienie e-learningu robi u nas ostatnio zawrotną karierę. Liczba osób chcących w ten sposób zdobywać czy podwyższać swoje kwalifikacje rośnie z każdym rokiem. Wśród form dokształcania dostępnych poprzez Internet, znajduje się bogata oferta kursów zawodowych, przedmiotowych i językowych. Coraz więcej uczelni udostępnia również program studiów i to nie tylko na kierunkach technicznych.

 

Czym jest e-learning? To edukacja opierająca się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, obejmująca kursy i prezentacje multimedialne, wykorzystanie książek i innych wydawnictw elektronicznych, wirtualne wykłady czy wideokonferencje. Termin ten dotyczy wielu form kształcenia, obecnie dostępne są już studia licencjackie, magisterskie czy podyplomowe.

 

Nauka na odległość ma dość bogate tradycje. Pierwsze takie kursy powstały w Anglii już w XIX wieku. Od wielu lat na polskim rynku dostępna jest obszerna oferta kursów korespondencyjnych. Istnieje jednak istotna różnica między taką formą edukacji, a e-learningiem. Ten drugi oferuje bowiem możliwość interaktywnego kontaktu z wykładowcą i innymi studentami (poprzez fora dyskusyjne, czaty, komunikatory a także udostępnianie wykładów online). Nauczanie posługujące się nowoczesnymi technologiami promuje również Unia Europejska, o czym najlepiej świadczą gigantyczne sumy przeznaczane na ich rozwój.

 

Poprzez Internet prowadzone są zarówno kursy zawodowe, językowe jak i rozwijające hobby. W ten sposób można też podjąć studia na zagranicznym uniwersytecie lub studiować w kraju, przebywając na stałe poza jego granicami.

 

Interaktywne studia

Wiele osób pociąga koncepcja możliwości studiowania, bez konieczności jeżdżenia na zajęcia. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla osób pracujących, które dzięki tej formie studiów mogą swobodnie dysponować czasem, jaki poświęcają na naukę, czy też dla osób niepełnosprawnych. Nic więc dziwnego, że na świecie z metody tej korzysta ponad 80 mln osób.

 

Wykłady w trybie e-learningowym zazwyczaj odbywają się online i są często wzbogacone o materiały dodatkowe. Niezbędnym wymogiem technicznym każdej uczelni udostępniającej tego typu zajęcia, jest posiadanie rozbudowanej platformy, na której zostaną udostępnione studentom (wyposażonym w osobiste hasła dostępu) różnorodne pomoce dydaktyczne. Istnieje także możliwość uczenia się pod okiem opiekuna. Ta opcja jest nieco droższa, jednak sprawdza się w przypadku mniej zdyscyplinowanych studentów.

 

Nieco bardziej kłopotliwą kwestią są egzaminy. Tu już studenci muszą stawić się osobiście w ośrodkach egzaminacyjnych (bądź bezpośrednio na uczelniach), gdzie są testowani przez wykładowców, bądź też za pośrednictwem specjalnych programów, będących multimedialnym odpowiednikiem klasycznego testu.

 

Podstawowymi zaletami studiowania w tym trybie są niższe koszty, jak również znaczna oszczędność czasu i możliwość elastycznego nim dysponowania. Są jednak i wady, a wśród nich odcięcie od środowiska akademickiego, czyli poniekąd zubożenie zakresu zdobywanej wiedzy. Co więcej studia takie wymagają dużej samodyscypliny. Nie wszyscy są w stanie podołać zadaniom, bez obecności osoby motywującej na bieżąco i kontrolującej postępy w nauce. Obecnie ofertę studiów online ma już ponad 20 polskich uczelni m.in. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej czy Politechnika Warszawska.

 

Inną metodą wykorzystania e-learningu jest stworzenie z niego elementu wspierającego tradycyjny tok studiów. W tej wersji pozwala on studentom na dostęp do szeregu dodatkowych materiałów, wzbogacających zakres zdobywanej wiedzy - taką właśnie metodą zaproponowały swoim studentom na niektórych kierunkach np. Politechnika i Uniwersytet Łódzki. Wykładowca pełni tam rolę koordynatora, z którym student może się konsultować online, i który może kontrolować postępy pracy studenta.

 

Również niektóre szkoły średnie i podstawowe odważnie wprowadzają elementy nauki online, zachęcając uczniów do korzystania ze specjalnie przygotowanych platform – np. do nauki matematyki czy języków obcych.

 

 

Kursy na odległość

Najchętniej korzystamy z e-learningu podczas nauki języków obcych. Szkoły, które zauważyły odpływ uczniów spowodowany pojawieniem się multimedialnych programów lingwistycznych, poszły za ciosem, oferując naukę online. Jedną z zalet tej metody nauki jest dostępność kursów dla osób, pochodzących z miejscowości, w których nie powstał odpowiedni ośrodek edukacyjny. Przestaje również istnieć problem dostosowania godzin zakończenia pracy do czasu rozpoczynania się zajęć, czy tracenia lekcji z powodu choroby lub wyjazdu.

 

 

Bez wychodzenia z domu

Najważniejsze jednak, że naukę można często rozpocząć w dowolnym momencie bez oczekiwania na rozpoczęcie semestru, a każdy uczeń może indywidualnie dostosować ilość realizowanego danego dnia materiału do swoich możliwości. Powtórki materiału są wyznaczane na podstawie postępów w nauce, a nacisk kładziony jest na elementy, które zostały odnotowane przez program jako niedostatecznie utrwalone. Szkoły często oferują też kursy profilowane – na przykład nastawione głównie na rozwój sądownictwa, czy rozmówki. Często oferowany jest również e-mailowy kontakt z nauczycielem, roztaczającym nad uczniem opieką dydaktyczną. Bywa, że szkoły proponują zajęcia przez Internet z lektorem - w czasie rzeczywistym, poprzez odpowiednią platformę. Uczeń ma dostęp do wirtualnego podręcznika, dodatkowych materiałów oraz możliwość podjęcia dyskusji, lektor natomiast dysponuje zestawem narzędzi umożliwiających prowadzenie takich lekcji, w tym również wirtualą tablicę.

 

 

Dodatkowe wsparcie

Podobnie jak w przypadku studiów online, również i tu technologia multimedialna może być jedynie wsparciem w tradycyjnym procesie nauki. Uczniowie mogą wówczas wziąć udział w specjalnych lekcjach, na których poprzez włączenie interaktywnego programu komputerowego uczestniczą w symulacjach sytuacji rzeczywistych, gdzie konieczna jest szybka reakcja w kontaktach i myślenie po angielsku. Ciekawym rozwiązaniem jest również dostęp uczestników klasycznych kursów do platformy e-learningowej. Wówczas ćwiczenia zamieszczone w sieci są dodatkiem do zwykłych zajęć. Dzięki nim uczniowie mogą nie tylko powtórzyć materiał realizowany na zajęciach, ale również rozszerzyć zakres zdobywanej wiedzy. W innym wariancie zajęcia z lektorem stanowią połowę czasu kursowego, reszta jest realizowana za pośrednictwem wspomnianej platformy lub też niemal cały kurs odbywa się za pośrednictwem komputera i jest jedynie raz w miesiącu uzupełniany konwersacjami „na żywo”.

 

Oferta dla firm

Nauka na odległość ma szczególnie szerokie zastosowanie tam, gdzie liczy się natychmiastowy dostęp do informacji i przekazanie wiedzy dużej ilości osób w sposób szybki i skondensowany. Może to mieć znaczenie w różnego typu przedsiębiorstwach, szczególnie takich, które posiadają wiele oddziałów na terenie całego kraju czy świata. Firma może wówczas stworzyć platformę edukacyjną, która, za pośrednictwem intranetu czy Internetu, pozwoli na zaoferowanie pracownikom multimedialnych, autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia odbywają się jako część normalnego dnia pracy. Projektem takim może zarządzać szkoleniowiec zatrudniany przez firmę lub też odpowiedni, czasowo wynajęty konsultant. Przekazywana wiedza oparta na z góry określonych modułach będzie miała dla każdego z pracowników taki sam kształt i zawierała identyczny zakres danych. Dużo łatwiej jest również monitorować czas poświęcony na nauką, postępy i wyniki. Oczywiście kluczowym powodem, dla którego metoda ta jest chętnie wykorzystywana, jest podwyższanie kwalifikacji personelu możliwie najniższym kosztem.