Czy wiesz, że system zapewnia wsparcie księgowania faktur sprzedaży wystawianych podmiotom rozliczającym VAT wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego?

W treści takich faktur nabywcą jest podatnik VAT prowadzący scentralizowany rejestr, natomiast odbiorcą faktury jest jednostka organizacyjna niebędąca podatnikiem VAT. System pozwala użytkownikowi na zaznaczenie, że dany kontrahent prowadzi wspólne rozliczenie podatku VAT z innym podmiotem, dzięki czemu można wskazać kontrahenta będącego tym podmiotem.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz, zależnie od potrzeb, określić szczegółowość prezentowania parametrów wykonania zestawień VAT?

Chcąc wydrukować zestawienia: „Zestawienie VAT – sprzedaż”, „Zestawienie VAT – zakup”, „Zestawienie syntetyczne VAT – sprzedaż” oraz „Zestawienie syntetyczne VAT – zakup”, możesz określić, czy na wydruku widoczne będą symbol wraz z nazwą wybranego parametru czy tylko sam symbol. Ponadto na wydruku może zostać pominięta cała sekcja parametrów.

Czy wiesz, że możesz wyeksportować sprawozdanie „Rb-WSa” do pliku XLS?

Po przygotowaniu sprawozdania Rb-WSa zgodnego ze wzorcem oznaczonym w Systemie jako „Rb-WSa (16.01.14)" System umożliwia wyeksportowanie tego sprawozdania w formacie Excel. Funkcjonalność jest dostępna w oknie „Sprawozdania RB" modułu F-K.

Czy wiesz, że możesz prześledzić historię operacji dotyczących przelewów?

Kliknięcie zaledwie jednego przycisku ekranowego (który znajduje się w oknie „Przelewy”), dzieli użytkownika od możliwości sprawdzenia, kto i kiedy wykonywał określone operacje dotyczące konkretnego przelewu, oraz poznania poprzednich wartości pól, które zostały zmodyfikowane.

Czy wiesz, że projektując zestawienie, możesz skorzystać z atrybutów kontrahentów?

Za każdym razem, gdy tworzysz nowy atrybut kontrahenta, na liście danych w oknie definiowania zestawień użytkownika pojawi się odpowiednia pozycja, składająca się z nazwy grupy, do której należy dany atrybut oraz nazwy samego atrybutu. Podczas projektowania zestawień użytkownika możesz skorzystać z wcześniej zdefiniowanych atrybutów.

Czy wiesz, że definiując zestawienie, możesz w łatwy sposób wybrać wartości klasyfikatorów księgowych?

Jeśli klasyfikator księgowy jest atrybutem wyszukania w danym zestawieniu, możesz skorzystać z okien pomocniczych, które ułatwiają wybór wartości klasyfikatorów księgowych w oknach do definiowania zestawień użytkownika.

Czy wiesz, że możesz ułatwić sobie dostęp do okien, z których korzystasz najczęściej?

Możesz, dla własnej wygody, utworzyć listę „ulubionych” okien, a tym samym ułatwić sobie do nich dostęp. Wybrane okno wywołasz szybko, wybierając odpowiednią pozycję nowego menu „Ulubione”, albo korzystając ze skrótu klawiszowego (kombinacja klawiszy: Ctrl i cyfra przypisana danemu oknu).

Czy wiesz, że możesz w łatwy sposób prowadzić ewidencję faktur zakupu?

Korzystając z odpowiednich modułów systemu, można prowadzić ewidencję faktur zakupu w przejrzysty i prosty sposób. Oprócz rejestracji treści faktur zakupu można skorzystać z funkcjonalności, które automatyzują proces księgowania faktur oraz z funkcjonalności pozwalających na automatyczne generowanie przelewów na podstawie zaksięgowanych faktur.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz łatwo wybrać sposób odliczania VAT faktur zakupu?

W przypadku faktur zakupu istnieje możliwość skorzystania z formularza, za pomocą którego można zadecydować o wyborze sposobu odliczania VAT.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz łatwo wybrać sposób odliczania VAT faktur sprzedaży?

Dla faktur sprzedaży można wybrać opcję odliczania VAT przy wsparciu specjalnego okna pomocniczego.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz ewidencjonować zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym dat otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego?

Informacje na temat rachunków bankowych, dostępne w oknie „Płatnicy”, oprócz podstawowych danych rachunku, w tym dat otwarcia i zamknięcia rachunku, mogą zawierać również inne informacje.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, ze możesz rejestrować zbiorcze dowody sprzedaży?

Przy wykorzystaniu okna „Rejestry faktur" możliwe jest oznaczenie, jakiego rodzaju dokumenty wprowadzane są w danym rejestrze. Wśród możliwych opcji znajduje się „Zbiorczy dowód sprzedaży".

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz wprowadzić prognozowane wartości wskaźników i prewskaźników?

Moduł F-K umożliwia wprowadzanie prognozowanych wartości wskaźników dla wskazanego płatnika, które będą stosowane w poszczególnych latach. Umożliwi to odliczanie VAT od zakupów, które są związane ze sprzedażą opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy).

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że moduł F-K umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Kiedy organ podatkowy zażąda przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w przypadku przygotowywania wysyłanych comiesięcznie danych z rejestrów VAT można skorzystać ze wsparcia Systemów autorstwa QNT. 

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz korzystać z Archiwum dokumentów elektronicznych?

Moduły F-K i AZF Systemu zostały wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą zapamiętywanie wygenerowanych faktur i sprawozdań jako dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz wykonywać zestawienia VAT w układzie syntetycznym?

System pozwala na wydruk dwóch zestawień VAT w układzie syntetycznym, są to: „Zestawienie syntetyczne VAT – sprzedaż” oraz „Zestawienie syntetyczne VAT – zakup”.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz uniknąć ryzyka zatwierdzenia dokumentów księgowych z błędną numeracją?

Moduł F-K naszego autorstwa posiada mechanizm zabezpieczający przed zatwierdzeniem dokumentu z błędną chronologią lub ciągłością numeracji. Już na etapie wprowadzania danych kontrolowana jest ciągłość numeracji dokumentów księgowych w rejestrach oraz zgodność numeracji z chronologią.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz utworzyć własny format importu wyciągów bankowych?

W module Księgowość zastosowano mechanizmy pozwalające na kontrolę procesów przyjmowania danych wyciągów bankowych, co daje możliwość szybkiego reagowania na wprowadzanie przez banki niestandardowych formatów wyciągów.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że to Ty decydujesz o formie i treści tworzonych zestawień księgowych i finansowych?

Moduł F-K, oprócz gwarancji pełnej zgodności z Ustawą o rachunkowości, zapewnia też wyjątkowy komfort pracy Użytkownikom.

Czytaj więcej...

Czy wiesz co zyskasz stosując w pracy automaty księgowe?

Każda operacja wykonana przez dobry moduł finansowo - księgowy oznacza dla jego Użytkownika  oszczędność czasu, pozwalającą na podjęcie innych działań.

Czytaj więcej...