Czy wiesz, że możesz skorzystać z funkcjonalności automatycznej renumeracji pozycji dokumentu planu?

Funkcjonalność automatycznej renumeracji pozycji dokumentu planu może być przydatna w przypadku usunięcia pozycji, a także w przypadku zmiany kolejności numerów pozycji dokumentu planu (wynikającej ze zmiany numeru jednej z tych pozycji).

Czy wiesz, że możesz ułatwić sobie dostęp do okien, z których korzystasz najczęściej?

Możesz, dla własnej wygody, utworzyć listę „ulubionych” okien, a tym samym ułatwić sobie do nich dostęp. Wybrane okno wywołasz szybko, wybierając odpowiednią pozycję nowego menu „Ulubione”, albo korzystając ze skrótu klawiszowego (kombinacja klawiszy: Ctrl i cyfra przypisana danemu oknu).

Czy wiesz, że możesz wykonać zestawienie „Klasyfikacja planowanych wydatków”?

Zestawienie „Klasyfikacja planowanych wydatków” ilustruje wartość harmonogramu wypłat umów / planowanych wydatków wniosków. Dokładna zawartość prezentowana przez zestawienie zależy od miejsca jego wywołania (mogą to być okna: „Ewidencja wniosków”, „Ewidencja umów z kontrahentami” oraz „Ewidencja umów o dzieło / zlecenia”).

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz rejestrować tę część VAT naliczonego, która podlega odliczeniu?

Użytkownicy, którzy rejestrują VAT naliczony w oknie „Dokumenty źródłowe", mają możliwość zarejestrowania informacji o tym, jaka część kwoty tego podatku podlega odliczeniu.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz ewidencjonować projekty umów z kontrahentami?

W aktualnych wydaniach Systemu wprowadzona przez Użytkownika nowa umowa domyślnie jest traktowana jako Projekt umowy (dlatego część pól i przycisków jest nieaktywna - z racji tego, że projektowana umowa nie została jeszcze zawarta oraz nie jest wykonywana ani księgowana).

Czytaj więcej...