Czy wiesz, że możesz określić maksymalny rozmiar importowanego do Systemu dokumentu elektronicznego?

Systemu pozwala na określenie wielkości (wyrażonej w megabajtach) maksymalnego rozmiaru pliku zawierającego importowany do Systemu dokument elektroniczny. Jeśli wartość tego parametru wynosi 0 (jest to wartość domyślna Systemu), możliwe będzie zaimportowanie pliku o dowolnym rozmiarze.

Czy wiesz, że możesz określić, na których członków rodziny wypłacane są świadczenia socjalne?

Użytkownik może wprowadzić informacje, na których członków rodziny wypłacane jest dane świadczenie (np. dopłata do przedszkola dla określonego dziecka). W przypadku gdy wprowadzone świadczenie wypłacane jest na wielu członków rodziny, możliwe jest również określenie, jaka część kwoty świadczenia przypada na określonego członka rodziny.

Czy wiesz, że możesz ułatwić sobie dostęp do okien, z których korzystasz najczęściej?

Możesz, dla własnej wygody, utworzyć listę „ulubionych” okien, a tym samym ułatwić sobie do nich dostęp. Wybrane okno wywołasz szybko, wybierając odpowiednią pozycję nowego menu „Ulubione”, albo korzystając ze skrótu klawiszowego (kombinacja klawiszy: Ctrl i cyfra przypisana danemu oknu).

Czy wiesz, że z modułem Płace masz więcej możliwości obsługi potrąceń komorniczych?

Prowadzenie kartoteki płacowej pracownika pozwala na łatwe zarządzanie obsługą potrąceń komorniczych.

 

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz automatycznie przygotować deklaracje ZUS i przekazać je do programu Płatnik?

Systemy tworzone przez QNT umożliwiają kompleksową obsługę deklaracji ZUS, w tym: ZUS ZUA, ZWUA, ZCNA, ZIUA, ZZA, ZSWA, IWA, deklaracji grupowych ZUS ZUA, ZWUA oraz deklaracji ZUS DRA, RCA, RSA, RZA. 

Przygotowanie w formie elektronicznej deklaracji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczeń społecznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to bardzo duża oszczędność czasu. 

Czytaj więcej...

Jedna wypłata – wiele przelewów

Kiedyś wypłata oznaczała wizytę w okienku kasowym, dzisiaj w większości przypadków realizowana jest poprzez przelewy na konta pracowników. Od jakości modułu płacowego zależy poziom obsługi przelewów, a zwłaszcza przelewów elektronicznych.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że pracownicy mogą otrzymywać „paski” w kopertach gwarantujących poufność?

Ile wysiłku kosztuje nas zapewnienie dyskrecji w dystrybucji pasków, nie mówiąc już o właściwej obsłudze wypłat w kasie? Nie zawsze warunki lokalowe pozwalają na komfort indywidualnej obsługi pracowników.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że masz nieograniczone możliwości definiowania składników płacy?

Sto, dwieście, a może nawet więcej. My nie stawiamy żadnych ograniczeń, to Użytkownicy naszego modułu płacowego decydują o liczbie składników płacowych i definicjach algorytmów obliczeniowych.

Czytaj więcej...