Czy wiesz, że możesz utworzyć własny format importu wyciągów bankowych?

W module F-K zastosowano mechanizmy pozwalające na kontrolę procesów przyjmowania danych wyciągów bankowych, co daje możliwość szybkiego reagowania na wprowadzanie przez banki niestandardowych formatów wyciągów.

 

Podczas pobierania danych z systemów bankowości elektronicznej Użytkownik może wybrać  jeden z formatów zdefiniowanych w module lub - w przypadku zastosowanego w oprogramowaniu banku nietypowego formatowania - stworzyć własny format. Ta funkcjonalność jest niezwykle przydatna w przypadku występowania problemów z importem wyciągów bankowych. Jeśli zawartość pliku nie jest pobierana prawidłowo lub oprogramowanie banku umieściło w opisach operacji bankowych własne znaki techniczne, pogarszając tym samym ich czytelność, Użytkownik może naprawić problem za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dzięki temu, moduł F-K można błyskawicznie dostosować do niemal dowolnej zmiany w platformach bankowości elektronicznej, w tym do przyjęcia przez bank nowego formatu przekazywania danych lub zastosowania niestandardowego wariantu jednego z istniejących formatów.


Import wyciągów bankowych jest jedną z podstawowych funkcjonalności naszego modułu do prowadzenia księgowości i obsługi finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw różnego typu. Umożliwia łatwą  i szybką rejestrację oraz kontrolę wszelkich operacji  wykonanych na rachunkach bankowych jednostki lub firmy.