Czy wiesz co zyskasz stosując w pracy automaty księgowe?

Każda operacja wykonana przez dobry moduł finansowo - księgowy oznacza dla jego Użytkownika  oszczędność czasu, pozwalającą na podjęcie innych działań. Komputerowe wsparcie dekretacji to nie tylko szybsza obsługa, ale  także gwarancja bezbłędnego wykonania wielu działań.

 

Wdrożenie modułu F-K oznacza dla Użytkowników koniec z mozolnym uzupełnianiem zapisów na kontach przy tworzeniu dokumentów wielopozycyjnych. W prosty sposób można jednorazowo zdefiniować szablony księgowań (nazywane w naszym module automatami księgowymi), by kolejne dekretacje wykonywać w oparciu o gotowe algorytmy. Dodatkowo, w modul możliwe jest ustalenie harmonogramów księgowania, co pozwala zautomatyzować dekretacje przewidziane w przyszłości.