Czy wiesz, że system zapewnia wsparcie księgowania faktur sprzedaży wystawianych podmiotom rozliczającym VAT wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego?

W treści takich faktur nabywcą jest podatnik VAT prowadzący scentralizowany rejestr, natomiast odbiorcą faktury jest jednostka organizacyjna niebędąca podatnikiem VAT. System pozwala użytkownikowi na zaznaczenie, że dany kontrahent prowadzi wspólne rozliczenie podatku VAT z innym podmiotem, dzięki czemu można wskazać kontrahenta będącego tym podmiotem.

 


Jeśli podczas wprowadzania faktury jako odbiorca wybrany zostanie taki kontrahent, System automatycznie wypełni pole „Kontrahent” danymi podatnika VAT. System wyświetli również ostrzeżenie, jeśli dane kontrahenta rozliczającego podatek VAT wspólnie z innym podmiotem zostaną błędnie wprowadzone w polu „Kontrahent” (a nie „Odbiorca”). Jeśli kontrahent oznaczony w taki sposób zostanie wybrany na fakturze jako odbiorca, w trakcie księgowania tej faktury System utworzy rozrachunek powiązany z nim, a nie z podmiotem, którego dane zostały wprowadzone w polu „Kontrahent". Pozostałe zapisy księgowe związane z tą fakturą również będą powiązane z odbiorcą, a nie kontrahentem.