Czy wiesz, że możesz łatwo wybrać sposób odliczania VAT faktur zakupu?

W przypadku faktur zakupu istnieje możliwość skorzystania z formularza, za pomocą którego można zadecydować o wyborze sposobu odliczania VAT.

,

Przy wsparciu stosownego formularza można łatwo określić, czy VAT ma być nieodliczany, odliczany w pełnej wysokości albo odliczany w części odliczanej z zastosowaniem współczynnika struktury sprzedaży, z zastosowaniem prewspółczynnika lub w wysokości 50%.