Czy wiesz, że możesz łatwo wybrać sposób odliczania VAT faktur sprzedaży?

Dla faktur sprzedaży można wybrać opcję odliczania VAT przy wsparciu specjalnego okna pomocniczego.

 

Z pomcą okna pomocniczego można określić, czy VAT ma być nieodliczany, odliczany w pełnej wysokości, czy odliczany w części odliczanej z zastosowaniem współczynnika struktury sprzedaży, z zastosowaniem prewspółczynnika lub w wysokości 50%.