Czy wiesz, ze możesz rejestrować zbiorcze dowody sprzedaży?

Przy wykorzystaniu okna „Rejestry faktur" możliwe jest oznaczenie, jakiego rodzaju dokumenty wprowadzane są w danym rejestrze. Wśród możliwych opcji znajduje się „Zbiorczy dowód sprzedaży".

 

Podczas wprowadzania danych w rejestrze zbiorczych dowodów sprzedaży nie jest konieczne podawanie kontrahenta. Podczas eksportu danych do plików JPK, dane z takiego rejestru nie są ujmowane w pliku JPK_FA, natomiast są ujmowane w pliku JPK_VAT.