Czy wiesz, że pracownicy mogą mieć łatwy dostęp do swoich danych kadrowych i płacowych?

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie pracę bez wykorzystania możliwości, jakie dają nowe technologie. Systemy informatyczne zyskują dodatkową „otoczkę” internetową, dzięki której możliwe jest jeszcze skuteczniejsze usprawnienie pracy.  

 

Nie inaczej jest w przypadku modułu eIK (elektroniczna Informacja Kadrowa), który jest w pewnym stopniu internetowym odzwierciedleniem naszego systemu kadrowo-płacowego. Podstawowym zadaniem eIK jest usprawnienie kontaktów działu kadrowego z pracownikami. Moduł umożliwia pracownikom przeglądanie swoich danych (np. umów, wynagrodzeń, ocen) na specjalnej stronie internetowej, a dla specjalistów z działów kadrowo-płacowych, po części zwolnionych z potrzeby przekazywania różnych informacji, oznacza więcej czasu na realizację pozostałych zadań.