Czy wiesz, że możesz wydrukować dokument zmiany miejsca użytkowania wielu składników majątku trwałego?

Możliwe jest wydrukowanie zbiorczego dokumentu zmiany miejsca użytkowania wielu składników majątku trwałego, w sytuacji gdy wiele składników majątku trwałego, zlokalizowanych w różnych miejscach, zostało przeniesionych jednocześnie do tej samej lokalizacji.

Czy wiesz, że masz możliwość akceptowania i zatwierdzania dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego?

System umożliwia użytkownikowi akceptowanie dokumentów obrotu składnikami majątku trwałego oraz wycofanie podjętej wcześniej decyzji o zaakceptowaniu dokumentów.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz ułatwić sobie dostęp do okien, z których korzystasz najczęściej?

Możesz, dla własnej wygody, utworzyć listę „ulubionych” okien, a tym samym ułatwić sobie do nich dostęp. Wybrane okno wywołasz szybko, wybierając odpowiednią pozycję nowego menu „Ulubione”, albo korzystając ze skrótu klawiszowego (kombinacja klawiszy: Ctrl i cyfra przypisana danemu oknu).

Czy wiesz, że System umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia lub likwidacji na podstawie rozliczenia spisu z natury?

Użytkownik może skorzystać z dwóch operacji ułatwiających aktualizację treści kartotek środków trwałych na podstawie wyników rozliczenia spisu z natury.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz skorzystać z możliwości grupowej zmiany danych położeń?

W przypadku, gdy na przykład duża grupa pomieszczeń została przypisana do innej niż dotychczas jednostki organizacyjnej lub do innego podmiotu, można w łatwy sposób przeprowadzić grupową zmianę danych.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możliwe jest określenie domyślnego schematu księgowania danego typu dokumentów środków trwałych?

Użytkownik może w łatwy sposób określić domyślny schematu księgowania dokumentów danego typu.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, jak łatwo pozyskać informację o konieczności aktualizacji danych dotyczących środków trwałych?

Użytkownik może wykonać zestawienie informujące o sytuacji, gdy dane znajdujące się w kartotekach środków trwałych nie są zgodne z danymi znajdującymi się w kartotekach pracowników, którym przypisano te środki trwałe

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że masz możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej składników majątkowych postawionych w stan likwidacji?

System umożliwia obsługę środków trwałych postawionych w stan likwidacji, których fizyczna likwidacja następuje w późniejszym terminie.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz zautomatyzować przeprowadzanie spisu z natury?

Czy wiesz, że możesz zautomatyzować przeprowadzanie spisu z natury? 

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że przy odpowiednim wdrożeniu modułu ST możesz ewidencjonować również przeglądy, awarie i naprawy?

Czy wiesz, że przy odpowiednim wdrożeniu modułu ST możesz ewidencjonować również przeglądy, awarie i naprawy?

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że masz możliwość osobnego obliczania amortyzacji bilansowej i podatkowej?

Użytkownik korzystający z naszego modułu ST zyskuje możliwość wykonywania osobnych obliczeń amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że system może automatycznie wyznaczyć wartość, której dotyczy dokument środka trwałego?

Wyznaczanie wartości, której dotyczy dokument środka trwałego nie musi być wykonywane ręcznie.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz znacznie przyspieszyć czasochłonną inwentaryzację?

Mimo że nie jesteśmy producentami sprzętu komputerowego, to zdecydowanie zachęcamy do zakupu drukarki etykiet i kolektora danych. Powód jest prosty.

Czytaj więcej...