Znajdź nas na:

fbthumb_youtube-icon  

Polub nas na Facebooku!

 
 

Trzymamy rękę na pulsie zmian prawa

Okres wakacji to dla wielu Klientów QNT okazja do odpoczynku podczas urlopu. Życzymy relaksu ze świadomością, że w QNT już dziś trwają prace nad wydaniami systemów, które trafią do Państwa w późniejszej części roku. Aby nic Państwa nie zaskoczyło po powrocie do pracy, przyglądamy się również wszelkim zapowiedzianym zmianom prawa – w tym mechanizmowi podzielonej płatności VAT.

 

Aktualnie jednym z większych wyzwań dla producentów systemów informatycznych wspierających zarządzanie jest wysoka dynamika zmian przepisów prawa. Z tego powodu już na etapie pojawiania się projektów legislacyjnych musimy prowadzić ich analizy pod kątem tego, jakie modyfikacje w rozwiązaniach naszego autorstwa mogą wkrótce okazać się konieczne.

 

Jedną z takich zmian, z której inicjatywą wyszło Ministerstwo Finansów, jest propozycja wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (tak zwanego „split payment”). W związku z tym pomysłem przedstawiony został projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Rząd argumentuje zasadność wprowadzenia takiej zmiany koniecznością uszczelnienia systemu VAT. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania, ale docelowo ustawa miałaby zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia 2018 roku.

 

Istotą mechanizmu „split payment” jest podzielenie płatności za towary lub usługi na kwotę netto, która trafi na rachunek sprzedawcy i na kwotę podatku VAT, która od razu trafi na specjalnie wydzielone konto, tak zwany rachunek VAT (zakładany przez bank lub SKOK). Tymi środkami, w założeniu przeznaczonymi na płatności związane z podatkiem VAT, będzie można dysponować w ograniczony sposób. Podstawowe możliwości są dwie – można je będzie wykorzystać albo do wykonania płatności z tytułu podatku VAT na rzecz swoich kontrahentów (płatności na ich rachunki VAT), albo do opłacenia zobowiązań z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego. Wykorzystanie tych środków w innym celu będzie wymagało złożenia wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (decyzja ma zapadać w ciągu 60 dni).

 

Zaproponowany mechanizm podzielonej płatności ma być dobrowolny i stosowany tylko w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami (w tym rozumieniu, że nie wpłynie na zakupy robione przez zwykłych konsumentów). Projekt ustawy nie przewiduje szczególnych regulacji dla samorządów. Najprawdopodobniej oznaczać to będzie, że jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie, w jakim występują w roli podatników VAT) również będą mogły korzystać z nowego mechanizmu. Zachętą dla wybrania podzielonej płatności ma być zwolnienie z podlegania regulacjom związanym ze stosowaniem części sankcji określonych w ustawie VAT (tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe do 30% kwoty zawyżenia zwrotu podatku VAT, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku) oraz niepodleganie przepisom o odpowiedzialności solidarnej. Również zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT ma być wykonany w szybszym terminie niż przy tradycyjnym rozwiązaniu.

 

Opisany projekt legislacyjny to tylko jedna z obecnie analizowanych przez QNT propozycji zmian prawa (by wspomnieć choćby o najnowszych planach rozbudowania JPK o dodatkowe informacje). Pragniemy Państwa zapewnić, że nawet w okresie wakacyjnym nie ustają prace nad tym, aby wykorzystywane przez Państwa systemy informatyczne QNT były zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym.